Betongtätning

Produkter mot fuktgenomträngning i betong

Produkter för betongtätning

Vi specialiserar oss på betongtätning med innovativa produkter som bekämpar fuktgenomträngning i betong. Våra lösningar använder kristalliseringsteknologi eller cementbaserad slamma som står emot vattentryck upp till 50 Mpa. Med våra Velosit-produkter kan du skydda din betongkonstruktion mot fukt och förlänga dess hållbarhet.

Har du frågor?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.