Velosit RM 211

Kristalliseringsspackel
RM 211 är ett kristalliserande spackel för att fylla ut i uppsågade sprickor där vatteninträngning förekommer. Det används tillsammans med CW111

Typiska användningsområden är bl.a. följande:

Velocit RM 211 för betongtätning genom kristallisering

Har du frågor?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.