Betongreparation

Spackel för reparation av betong

Produkter för reparation av betong

Här hittar du våra cementbasedare spackel för betongreparation. Produkterna möjliggör korta processer och snabb idrifttagning vid betongrenovering. Med våra Velosit-produkter kan du reparera din betongkonstruktion och förlänga dess hållbarhet.

Velosit RM 202

Cementbaserat spackel 1-50 mm

Velosit RM 204

Cementbaserat spackel 1-50 mm

Velosit RM 205

Cementbaserat spackel 6-100 mm

Har du frågor?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.