Effektiv Betongtätning i Hela Sverige

Vi är mest verksamma i Stockholmsområdet, men levererar material och bistår med kunskap över i stort sett hela Sverige. Vi har under många år arbetat med olika produkter som bygger på betongkristallisering mot vattenintränging betong

Produkter

Pool

Betongtätning

Vattentäthet är avgörande för betongkonstruktioner, särskilt när de utsätts för direkt vattentryck, men även stigande fukt eller ångor som radon. Det är välkänt att brist på eller felaktig vattentätning minskar betongens och konstruktionens livslängd.

SBR tillhandahåller produkter mot vatteninträngning i betong genom kristallisering eller en cementbaserad slamma som motstår       vattentryck upp till 50 Mpa negativ eller positiv sida.

Läs mer >>

Betongreparation

Våra betongreparations- och ytskyddssystem representerar ett tillvägagångssätt för betongrenovering där korta processer och snabb idrifttagning är kännetecknen och öppnar upp för helt nya möjligheter.

Läs mer >>

Golvavjämning

Oavsett om du är en erfaren golvläggare eller en byggare med ett golvprojekt kan VELOSIT hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt projekt.

Våra produkter är beläggningsbara för keramik efter 4 timmar och för täta material efter 16 timmar. De kan användas både ute och innomhus.

Läs mer >>

För mer information angående våra produkter, gå till: www.velositdanmark.dk
0 +
Års erfarenhet

Om oss

Vi bekämpar fukt med betongkristallisering

Vi tätar idag med olika typer av metoder såsom kristallisering, spackelbruk och flexibelt spackel.

Vi har även cementbaserade produkter för vattentätning, både från negativ och positiv sida. Se vidare under våra produkter, vattentätning.

Andra behov av betongtätning

Hållbar betongtätning i olika miljöer

Problem med fukt och vatteninträngning i källare, P-däck, hisschakt, balkonger, altaner m.m kan tex kristallisering eller någon annan av våra produkter användas. Även i förekommande fall vid nygjutning av betong för att förhindra krympsprickor och försegla ytan i exempelvis flerbostadshus där översta bjälklaget då tätar och därmed förhindrar vattengenomträngning till underliggande ytor och därmed snabbare uttorkning.

Vår metod kan även användas för att täta inträngning i exempelvis garage, P-hus, badhus, läckande poolsystem, hisschakt, siloanläggningar, ensilage, gödselanläggningar etc.

Balkong och altansprickor kan genom vatteniträngning över tid spjälka upp och förstöra betongen helt med en totalrenovering som följd. Med någon av våra metoder kan detta förhindras.

Vi utför betongtätning genom betongkristallisering som är en djuppenetrerande metod som ger en mycket bra effekt på alla former av fukt och vattengenomträngning i betong.

Vår metod av betongkristallisering är ett bra miljöval, innehåller inga skadliga komponenter och förändras ej över tid. Kristaller ligger vilande i konstruktionen och startar på nytt vid nya fuktgenomslag.

Vi tillhandahåller även ett flexibelt vattentätningsspackel WP120 som överbrygger sprickor i betongen. Det kan användas i poolsystem under kakel, som tätskikt på källarväggar och beläggning under gröna tak. 

Andra behov av betongtätning

Hållbar betongtätning i olika miljöer

Problem med fukt och vatteninträngning i källare, P-däck, hisschakt, balkonger, altaner m.m kan tex kristallisering användas. Även i förekommande fall vid nygjutning av betong för att förhindra krympsprickor och försegla ytan i exempelvis flerbostadshus där översta bjälklaget då tätar och därmed förhindrar vattengenomträngning till underliggande ytor och därmed snabbare uttorkning. 

Varför välja oss?

Lång erfarenhet

Vi har under många år arbetat med olika produkter som bygger på betongkristallisering mot vattenintränging betong.

Hög kompetens

Vi är mest verksamma i Stockholmsområdet, men levererar material och bistår med kunskap över i stort sett hela Sverige.

Brett produktutbud

Vi erbjuder produkter från VELOSIT vilket ger oss en stor flexibilitet och en stor produktkatalog för olika betongreparationer.

Bra miljöval

Vår produkt för betongtätning är ett bra miljöval, innehåller inga skadliga komponenter och förändras inte med tiden.

Följ oss på instagram

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt consectetur adipiscing.