Produkt

Velosit WP 101 – Negativ vattentätning i betong

Velosit WP101 är ett vattentätande spackel för både positiv och negativ sida och med en stark styrkeutveckling på 50 Mpa efter 28 dagar. WP 101 är ett starkt underlag för andra beläggningar.

Typiska användningsområden är bl.a. följande:

  • Tätning av källare och parkeringshus
  • Skydd av dammar och spillvatten
  • Tätning av avloppsledningar
  • Vattentätning av tunnlar och rörledningar
  • Tätning av golvbeläggningar (applicering i pulverform)
  • Vattentätning av hisschakt
  • Tätning av hål & elementdäck i flervåningshus
  • Lämplig för DGNB-certifierade byggnade

Har du frågor ?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.

  •  
Producerad av Webwise