Produkt

Velosit PC 222 – Torr plugg massa

Velosit PC222 appliceras i pulverform utan vatteninblandning, direkt i sprickor och hålrum där vatten tränger ut. Den härdar omedelbart i kontakt med vatten så den går inte att blanda med vatten före applicering. Används tillsammans med RM211 och CW111.

Typiska användningsområden är bl.a. följande:

  • Tätning av källare och parkeringshus
  • Skydd av dammar och spillvatten
  • Tätning av avloppsledningar
  • Vattentätning av tunnlar och rörledningar
  • Tätning av golvbeläggningar (applicering i pulverform)
  • Vattentätning av hisschakt
  • Tätning av hål & elementdäck i flervåningshus
  • Lämplig för DGNB-certifierade byggnade

Har du frågor ?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.

  •  
Producerad av Webwise