Produkt

Velosit PC 221 – snabbhärdande pluggmassa

Velosit PC221 är ett cementpulver som blandas med vatten till typ korv/bullkonsistens och omedelbart tillsätt i vattenläckande hålrum. Den härdar omedelbart och bildar en hård yta som därefter beläggs med RM211 och avslutas med CW111.

Typiska användningsområden är bl.a. följande:

  • Tätning av källare och parkeringshus
  • Skydd av dammar och spillvatten
  • Tätning av avloppsledningar
  • Vattentätning av tunnlar och rörledningar
  • Tätning av golvbeläggningar (applicering i pulverform)
  • Vattentätning av hisschakt
  • Tätning av hål & elementdäck i flervåningshus
  • Lämplig för DGNB-certifierade byggnader 

Har du frågor ?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.

  •  
Producerad av Webwise