Produkt

Velosit CW 111 – Kristallisering

EN KRISTALLIN TÄTNING SLAMMA FÖR BETONGSTRUKTURER.

Det är mycket ekonomiskt och lätt att använda. Velosit CW 111 penetrerar betongen och utvecklar ett vattentätt och integrerat aktivt lager i själva betongen. Produkten är ett utmärkt val, eftersom den blir en integrerad del av konstruktionen, som ett tillfälligt tätskikt för flervåningshus, där det kan förkorta arbetstiden eftersom arbetet kan fortskrida utan torktider.

CW111 kan användas både från den positiva och negativa sidan, där produkten framför allt från den negativa sidan har sina styrkor genom att penetrera betongen.

Typiska användningsområden är bl.a. följande:

  • Tätning av källare och parkeringshus
  • Skydd av dammar och spillvatten
  • Tätning av avloppsledningar
  • Vattentätning av tunnlar och rörledningar
  • Tätning av golvbeläggningar (applicering i pulverform)
  • Vattentätning av hisschakt
  • Tätning av hål & elementdäck i flervåningshus
  • Lämplig för DGNB-certifierade byggnade
vatteninträngning golv och vägg

Har du frågor ?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.

  •  
Producerad av Webwise