Produkt

Velosit CA 112 – tillsats för inblandning direkt i betongblandare eller i betongbil från stationen.

Den tätar i hela betongkonstruktionen och gör den helt vattentät och påskyndar därigenom arbetet genom sin inblandning av CSA cement som förkortar uttorkningsprocessen


Typiska användningsområden är bl.a. följande:

  • Tätning av källare och parkeringshus
  • Skydd av dammar och spillvatten
  • Tätning av avloppsledningar
  • Vattentätning av tunnlar och rörledningar
  • Tätning av golvbeläggningar (applicering i pulverform)
  • Vattentätning av hisschakt
  • Tätning av hål & elementdäck i flervåningshus
  • Lämplig för DGNB-certifierade byggnade

Har du frågor ?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om någon av våra tjänster eller produkter.

  •  
Producerad av Webwise